ÄNGSSALVIA - Bộ vỏ chăn gối 200x230/Quilt cover and 2 pillowcases

    Mã sản phẩm : 804.593.63

Giá: 889,000VNĐ
Thread count:
104 /inch²
Pillowcase quantity:
2 pack
Quilt cover length:
230 cm
Quilt cover width:
200 cm
Pillowcase length:
50 cm
Pillowcase width:
80 cm

Materials

100% cotton

ÄNGSSALVIA

Quilt cover and 2 pillowcases

804.593.63

Width: 19 cm

Height: 10 cm

Length: 28 cm

Weight: 1.32 kg

Package(s): 1
Sản phẩm khác