BLASKA - Bộ chổi xẻng/Dust pan and brush

    Mã sản phẩm : 401.703.35

Giá: 99,000VNĐ


Product dimensions
Width: 21 cm
Product description
Handle/ Dustpan: Polypropylene plastic
Bristles: PET plastic
Edging: Synthetic rubber
Sản phẩm khác