DAIDAI - Chậu hoa 12cm/Plant pot, brass-colour

    Mã sản phẩm : 503.594.21

Giá: 99,000VNĐ


Product dimensions
Height: 12 cm
Outside diameter: 14 cm
Max. diameter flowerpot: 12 cm
Inside diameter: 13 cm
Product description
Galvanized steel, Plastic foil
Sản phẩm khác