DVALA - Ga trải giường 150 x 200/Fitted sheet

    Mã sản phẩm : 804.597.25

Giá: 579,000VNĐ
Thread count:
152 /inch²
Length:
200 cm
Width:
150 cm
Max. thickness, mattress:
26 cm

Materials

100% cotton
VALA

Fitted sheet

804.597.25

Width: 14 cm

Height: 5 cm

Length: 28 cm

Weight: 0.71 kg

Package(s): 1
Sản phẩm khác