ENUDDEN - Khay để xà phòng/Soap dish, white

    Mã sản phẩm : 302.638.15

Giá: 49,000VNĐ


Product dimensions
Length: 12 cm
Width: 8 cm
Height: 2 cm
Product description
Polypropylene plastic
Article Number Packages Width Height Length Diameter Weight
30263815 1 8 cm 2 cm 12 cm - 0.04 kg
Sản phẩm khác