KOPPLA - Ô cắm điện 5 cổng/5-way socket, white

    Mã sản phẩm : 600.655.31

Giá: 129,000VNĐ


Product dimensions
Length: 23 cm
Width: 5 cm
Cord length: 1.5 m
Package quantity: 1 pack
Product description
Polypropylene plastic
Sản phẩm khác