SLIBB - Bộ cặp 8c/Clothes peg

    Mã sản phẩm : 004.770.97

Giá: 39,000VNĐSLIBB

Clothes peg

004.770.97

Width: 7 cm

Height: 4 cm

Length: 10 cm

Weight: 0.07 kg

Package(s): 1

Materials

Clamp:

Polypropylene plastic (min. 20% recycled)

Spring:

Acetal plastic
Sản phẩm khác