SLIBB - Giỏ để đồ/Flexible laundry basket, pink

    Mã sản phẩm : 004.807.59

Giá: 189,000VNĐSLIBB

Flexible laundry basket

004.807.59

Width: 36 cm

Height: 29 cm

Length: 38 cm

Weight: 0.47 kg

Package(s): 1


Materials

Polyethylene plastic
Sản phẩm khác