UNDVIKA - Bộ bịt cạnh bàn 8c/Corner bumper, white

    Mã sản phẩm : 003.490.24

Giá: 229,000VNĐ


Product dimensions
Package quantity: 8 pack
Product description
EVA plastic
Article Number Packages Width Height Length Diameter Weight
00349024 1 15 cm 2 cm 19 cm - 0.09 kg
Sản phẩm khác